Konference & kongresy

Konference & kongresy

Profesionální organizace konferencí (v ČR i zahraničí) a kongresů na klíč: od plánování,přípravy, realizace, až po public realtions, doprovodný program pro hosty a závěrečný audit. Náročný projekt uspořádání konference lze rozdělit do několika fází:

Před konferencí

 • finance – sestavení počátečního rozpočtu akce, vedení účtů
 • časový plán – pečlivé a podrobné vypracování časového horizontu přípravných akcí
 • podklady realizace – zpracování podkladů pro realizaci akce
 • webové stránky – tvorba webových stránek akce
 • public relations – zajištění PR pro plánovaný kongres, konferenci či jiný event
 • organizace – zajištění ubytování, dopravy, organizace meetingů, komunikace s účastníky a zodpovídání důležitých otázek a registrace účastníků

Během konference

 • informační a registrační místa – kontaktní místa a informační stánky s tiskovými materiály na letišti, v hotelu, i na konferenci včetně zaškoleného personálu
 • cateringové služby – zajištění občerstvení během akce
 • překlady a tlumočení – překladatelské služby a tlumočení přednášek, panelů i doprovodných aktivit
 • technická podpora – zajištění technické podpory s obsluhou
 • dokumentace – foto a video dokumentace události
 • bezpečnostní služba – zajištění bezpečného a bezproblémového průběhu eventu

Po konferenci

 • doprovodný program – zajištění společenského a kulturního programu pro účastníky i jejich doprovod během eventu i bezprostředně po něm
 • předání dokumentace – předání video a fotodokumentace, včetně možnosti online přístupu přes webové rozhraní aj.
 • závěrečný audit – celkové zhodnocené průběhu celé akce

Proč je důležitý doprovodný program konference?

Možná vás překvapí, že neformální konverzace jsou důležitější a mají větší přínos než samotné zasedání a odborné přednášky. Přednášky poskytují nové zkušenosti, nápady a informace, ale jsou většinou jednosměrné. Klíčové osobní rozhovory probíhají mezi účastníky právě mimo oficiální zasedání v přestávkách a během doprovodných aktivit. Právě proto klademe velký důraz na doprovodné a postkongresové akce a programy.