Team start

Team start - startovací expedice

Profesionální tvorba a realizace teambuldingového programu pro nově vznikající týmy, týmy s novým manažerem či novým členem. Cílem těchto programů je vzájemné poznávání účastníků v neformálním prostředí. Důraz je kladen na navození pohodové atmosféry tak, aby účastníci měli dostatek času poznat své silné a slabé stránky a navázali neformální kontakt. Pro startovací expedice jsou vhodné programy, kde  účastníci musí zdolávat překážky a pomáhat si. Tím dochází k posilování sociálních vazeb v týmu. Tyto akce mohou být organizované v České republice i zahraničí.

Neváhejte nás kontaktovat pro individuální nabídku programu pro start vašeho nového týmu!