Teambuilding se zpětnou vazbou

Teambuilding se zpětnou vazbou

Profesionální teambuilding se zpětnou vazbou pod vedením zkušeného lektora je založen řízeném navozování problémových situací v bezpečných podmínkách. Následná zpětná vazba pro členy týmu má za úkol vyzdvihnout silné stránky týmu a upozornit na slabé stránky a nedostatky při řešení problematické situace. Jednotlivec si díky tomu zřetelně uvědomí svou nezastupitelnou funkci v týmu. Tým si zase uvědomuje svůj potenciál a hledá cesty, jak fungovat ještě efektivněji.